Om ansökan och antagning till SK-kurser

Prioriteringsgrupper


Först prioriteras din ansökan utifrån prioriteringsgrupp.


I prioriteringsgrupp 1 ingår legitimerade läkare:

• som inte har något svenskt specialistkompetensbevis sedan tidigare.

• eller som genomgår specialiseringstjänstgöring inom en gren- eller tilläggsspecialitet och har ett svenskt specialistkompetensbevis i en tillhörande basspecialitet sedan tidigare.

• eller som har ett svenskt specialistkompetensbevis och nu genomgår en ytterligare specialiseringstjänstgöring i samma specialitetsgrupp (se i bilagan vilka specialitetsgrupper detta gäller): Bilaga: Specialitetsgrupper

I prioriteringsgrupp 2 ingår legitimerade läkare:


• som har ett svenskt specialistkompetensbevis sedan tidigare och genomgår specialiseringstjänstgöring i en basspecialitet inom en annan specialitetsgrupp (se mer information om specialitetsgrupperna i bilagan): Bilaga: Specialitetsgrupper


• eller som genomgår specialiseringstjänstgöring men som sedan tidigare innehar specialistkompetens inom två eller flera specialiteter.