Socialstyrelsens ansökningsportal för SK-kurser

I kurskatalogen hittar du våra SK-kurser (statligt finansierade kurser för ST-läkare). Dessa kurser arrangeras av olika aktörer och Socialstyrelsen ansvarar för central ansökan och antagning. För att kunna ansöka om plats på SK-kurserna måste du ha svensk läkarlegitimation och genomgå specialiseringstjänstgöring i Sverige vid ansökningstillfället.

Läs igenom informationen Om ansökan och antagning till SK-kurser innan du ansöker. Där framgår alla regler och flera bra tips om hur du kan ansöka på bästa sätt.

Logga in i denna ansökningsportal med hjälp av bank-id. Har du ansökt tidigare finns dina tidigare uppgifter kvar. Har du aldrig ansökt förr måste du börja med att fylla i ett antal obligatoriska uppgifter.

Har du problem att logga in med bank-id? Pröva först i en annan webbläsare/dator och på ett annat nätverk (koppla ned från trådlöst nätverk exempelvis). Dessa problem har att göra med inställningar och konflikter hos användaren vi tyvärr inte kan avhjälpa.

Enklast finner du SK-kurser genom att välja Kurskatalog i menyraden högst upp och sedan filtrera på vilka terminer och typer av kurser du vill se.

Vid frågor om ansökan och antagning kontakta oss på SK-kurser@Socialstyrelsen.se.

Med vänliga hälsningar, 

SK-kursverksamheten

Vi har f.n. tekniska problem med Foreign eID och hoppas att detta kommer att vara löst inom kort. Du kan logga in som vanligt om du har ett svenskt bank-id