Om ansökan och antagning till SK-kurser

Tänk igenom ditt kursval


Här är några saker att tänka på när du ska bestämma dig för vilken kurs du vill ansöka om plats på:

• Du kan ansöka om plats på högst två kurser per ansökningsomgång. Vid efteranmälan kan du dock söka fler än två kurser (läs mer under rubriken Efteranmälan).


• Tänk på att söka kurser som riktar sig till din målgrupp.

• Du ska söka kurser i samråd med din handledare.

• Utgå från målbeskrivningen och ditt individuella utbildningsprogram när du söker en kurs.

• Tänk på att ansöka i god tid. Behöver du hjälp med din ansökan når du oss på vardagar under kontorstid (ej dag före röd dag). Du kan inte skicka in en ansökan (eller ändra din ansökan) efter att ansökningsperioden har stängt.

• Kontrollera om kursen har rak eller omvänd turordning, eftersom turordningen påverkar dina chanser att antas till kursen. Läs mer under rubriken Rak och omvänd turordning.

• Tänk på att ditt antagningsbesked bara gäller för den aktuella ansökningsomgången. Resultatet av en antagning påverkar alltså inte dina chanser att antas nästa gång. Varje ansökningsomgång är unik. Vilka kurser du sökt/antagits till/tackat nej till/gått/inte gått påverkar inte prioriteringen i en annan ansökningsomgång.

• Vissa kurser får fler ansökningar än andra och kan därför vara svårare att få plats på. Läs mer under rubriken Tidigare söktryck.