Om ansökan och antagning till SK-kurser

Fördelning av kurs- och reservplatser

Om en kurs har fler sökande än platser prioriterar vi de sökande enligt bestämda principer för att fördela platserna. Läs om principerna under rubrikerna Målgrupper och Turordning.

Om två sökande har exakt samma förutsättningar prioriteras den vars ansökan inkommit först högst.