Om ansökan och antagning till SK-kurser


Prioriterade målgrupper


Vissa kurser har prioriterade målgrupper. Till dessa kurser prioriteras sökande som tillhör kursens prioriterade målgrupp före andra sökande. 

Under rubriken Prioriterade målgrupper i kursbeskrivningen framgår det om kursen har prioriterade målgrupper eller ej.