Om ansökan och antagning till SK-kurser


Målgrupper

Vissa kurser har prioriterade målgrupper. Till dessa kurser prioriteras sökande som tillhör kursens målgrupp före andra sökande inom samma prioriteringsgrupp. Under rubriken Prioriterade målgrupper i kursbeskrivningen framgår det om kursen har prioriterade målgrupper.