Om ansökan och antagning till SK-kurser

Turordning

Den som har längst tjänstgöringstid prioriteras oftast högst inom en prioriteringsgrupp. Det kallas för rak turordning.

Till några kurser prioriteras i stället de sökande som har kortast tjänstgöringstid högst. Det kallas för omvänd turordning. (Kurser med omvänd turordning är alltså anpassade för läkare som befinner sig tidigt i utbildningen).

Under rubriken Prioritering i kursbeskrivningen framgår det om kursen har rak eller omvänd turordning.