Om ansökan och antagning till SK-kurser

Turordning
Oftast prioriteras sökande högre, ju längre tid de tjänstgjort som läkare. Det kallas för rak turordning.

Till några kurser prioriteras i stället de sökande som har kortast tjänstgöringstid högre. Det kallas för omvänd turordning. (Kurser med omvänd turordning är alltså anpassade för läkare som befinner sig tidigt i utbildningen).

Under rubriken Prioritering i kursbeskrivningen framgår det om kursen har rak eller omvänd turordning.

Notera dock att den som tillhör eventuell prioriterad målgrupp fortfarande prioriteras högre. Se vidare under rubriken Målgrupper.