Om ansökan och antagning till SK-kurser

Tjänstgöringstid

När du ansöker om plats på en SK-kurs måste du ange din tjänstgöringstid. Räkna in all din kliniska tjänstgöring (omräknad till heltid) från ditt första legitimationsdatum fram till sista ansökningsdag.

Föräldraledighet, tjänstledighet, forskningstid eller motsvarande ska du inte räkna in i din tjänstgöringstid.


Du ska inte heller räkna in exempelvis AT eller provtjänstgöring, utan endast den tid du tjänstgjort som legitimerad läkare, med behörighet att självständigt utöva läkaryrket, (oavsett land, anställningsform eller specialitet).