Om ansökan och antagning till SK-kurser

Tjänstgöringstid

När du ansöker om plats på en SK-kurs måste du ange din tjänstgöringstid. Räkna in all din kliniska tjänstgöring (omräknad till heltid) från ditt första legitimationsdatum fram till sista ansökningsdag.

Föräldraledighet, tjänstledighet, forskningstid eller motsvarande ska du inte räkna in i din tjänstgöringstid.

Du ska inte heller räkna in exempelvis AT eller provtjänstgöring, utan endast den tid du tjänstgjort som legitimerad läkare, med behörighet att självständigt utöva läkaryrket, (oavsett land, anställningsform eller specialitet).


Observera att du inte kan fylla i mer än 100 % tjänstgöring. Har du arbetat mer än heltid i exempelvis tio månader kan du fortfarande bara fylla i max tio månader. (Du kan alltså inte fylla i mer tjänstgöring än vad som ryms i heltid från första legitimationsdatum till sista ansökningsdag).