Om ansökan och antagning till SK-kurser

Antagning och antagningsbesked

Socialstyrelsen ansvarar för antagningen och fördelningen av kursplatser.

När du har skickat in din ansökan får du en bekräftelse via e-post. Då vet du att din ansökan är registrerad.

Du får ett meddelande om antagningsresultatet via e-post inom 6 veckor efter sista ansökningsdag. Detta meddelande kommer till den e-postadress som du har angivit i din ansökan. För att behålla din kurs- eller reservplats måste du bekräfta att du vill ha den inom utsatt tid. Därför är det viktigt att du angivit en aktuell e-postadress.


Vi skickar de färdiga deltagarlistorna med de sökandes uppgifter till respektive kursgivare.

Får du inte plats på kursen tilldelas du en reservplats. Du som står som reserv på en kurs kontaktas av kursgivaren om det uppstår en ledig plats och du tilldelas en kursplats. Kontakta kursgivaren om du har frågor om din plats i kön. Kontaktuppgifter finns i respektive kursbeskrivning i kurskatalogen.