Om ansökan och antagning till SK-kurser

Efteranmälan

Om en kurs inte blir fullsökt eller har färre än fem reserver i kö öppnas den för efteranmälan. Du kan endast ansöka om plats i efterhand på de kurser som är listade under rubriken SK-kurser öppna för efteranmälan i kurskatalogen. 

Du ansöker om kursplats genom att klicka på knappen Ansök längst ned på kurssidan. Läs mer under rubriken Hur går ansökan till?

Därefter kontrollerar Socialstyrelsen att du uppfyller kraven för att få gå SK-kurser (läs mer under rubriken Vem kan ansöka?) och att din ansökan är komplett. Om du blir antagen får du ett besked av kursgivaren. Kontakta kursgivaren om du har frågor om din plats i kön. Kontaktuppgifter finns i respektive kursbeskrivning i kurskatalogen.

Du kan ansöka om plats på ett obegränsat antal kurser vid efteranmälan.

Obs! Vid efteranmälan gäller inte de ordinarie prioriteringsreglerna, utan samtliga behöriga sökande tilldelas kurs- eller reservplatser i samma ordning som de ansökt.