Om ansökan och antagning till SK-kurser

Efteranmälan

Om en kurs inte blir fullsökt eller har få reserver öppnas den för efteranmälan. Du kan endast efteranmäla dig till de kurser som är listade under rubriken
SK-kurser öppna för efteranmälan i kurskatalogen.

Du ansöker om kursplats genom att klicka på knappen Ansök längst ned på kurssidan. Läs mer under rubriken Hur går ansökan till?.

Därefter kontrollerar Socialstyrelsen att du uppfyller kraven för att få gå SK-kurser (läs mer under rubriken Vem kan ansöka?) och att din ansökan är komplett. Om du blir antagen får du ett besked av kursgivaren. Kontakta kursgivaren om du har frågor om din plats i kön. Kontaktuppgifter finns i respektive kursbeskrivning i kurskatalogen.