Om ansökan och antagning till SK-kurser

Intyg

Kursgivaren ansvarar för kursens innehåll och bestämmer målgruppen för kursen.

Delmålen i kursbeskrivningen anges av kursgivaren. En kurs kan avse flera delmål. Det kan också finnas delmål som kan uppfyllas först efter att du gått flera olika kurser.

Efter kursen får du ett intyg. För att få intyget måste du ha full 100 % närvaro, bli godkänd på examinationen och lämna in en ifylld kursutvärdering. Om du tillhör kursens målgrupp, enligt kursbeskrivningen, anger kursgivaren kursens delmål i intyget. Annars står det bara att du har genomgått kursen.

Kursintyget ska bifogas när du ansöker om specialistkompetensbevis hos Socialstyrelsen. Observera att din handledare och verksamhetschef då ska intyga att samtliga krav i målbeskrivningen är uppfyllda. Läs mer om reglerna för ansökan om specialistkompetensbevis på Socialstyrelsens webbplats: https://www.socialstyrelsen.se/ansok-och-anmal/ansok/legitimation-och-specialistkompetens/