Om ansökan och antagning till SK-kurser


Övrig information

• Vårterminen sträcker sig från 1 januari till 31 juli, och höstterminen från 1 augusti till 31 december

• Ansökningsperioden till höstterminens kurser börjar i mars. Sista ansökningsdag är alltid den 1 maj. Man har alltid minst en månad på sig att ansöka.

• Tidigare påverkades dina chanser att få en kursplats av eventuella tidigare specialistkompetensbevis. Vi har nu tagit bort dessa regler på försök och kommer att utvärdera resultatet. 

• Ansökningsperioden till vårterminens kurser börjar i augusti. Sista ansökningsdag är alltid den 1 oktober. Man har alltid minst en månad på sig att ansöka.

• SK-kurserna är statligt finansierade och har därför inte några deltagaravgifter. Deltagaren betalar endast eventuella kostnader för kost, logi och resor. (För enstaka kurser tillkommer en internatavgift. Det framgår då under rubriken Kringkostnader i kursbeskrivningen i kurskatalogen).

• En del kurser kräver att du genomför vissa utbildningsmoment före det fysiska kursmötet. Det framgår då i kursbeskrivningen i kurskatalogen.

• Du kan prenumerera på utskick om ansökan till SK-kurser. Då får du ett meddelande i samband med att ansökningsperioden öppnar. Anmäl dig som prenumerant under punkt 1. här: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/utbildning/sk-kurser/prenumerera-pa-utskick/