Om ansökan och antagning till SK-kurser


Övrig information

• Vårterminen sträcker sig från 1 januari till 31 juli, och höstterminen från 1 augusti till 31 december.

• Ansökningsperioden till höstterminens kurser börjar i mars. Sista ansökningsdag är alltid den 1 maj. Man har alltid minst en månad på sig att ansöka.

• Ansökningsperioden till vårterminens kurser börjar i augusti. Sista ansökningsdag är alltid den 1 oktober. Man har alltid minst en månad på sig att ansöka.

• SK-kurserna är statligt finansierade och har därför inte några deltagaravgifter. Deltagaren betalar endast eventuella kostnader för kost, logi och resor. (För enstaka kurser tillkommer en internatavgift. Det framgår då under rubriken Kringkostnader i kursbeskrivningen i kurskatalogen).

• Viss undervisning kan ske på kvällstid.

• En del kurser kräver att du genomför vissa utbildningsmoment före det fysiska kursmötet. Det framgår då i kursbeskrivningen i kurskatalogen.

• En kurs som inte får tillräckligt många sökande kan ställas in.

• Du kan prenumerera på utskick om ansökan till SK-kurser. Då får du ett meddelande i samband med att ansökningsperioden öppnar. Anmäl dig som prenumerant under punkt 1. här: https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/utbildning/sk-kurser/prenumerera-pa-utskick/