Om ansökan och antagning till SK-kurser

Tidigare söktryck

Vissa kurser får fler ansökningar än andra och kan därför vara svårare att få plats på. Söktrycket och förutsättningarna för att få en plats kan också variera från år till år.

• I dokumenten nedan kan du se information om söktrycket de senaste terminerna. Du ser turordningen, eventuella prioriterade målgrupper, antal kursplatser, antal sökande i den ordinarie antagningen samt hur många månader som krävdes för att få en kursplats.


• Detta kan ge en fingervisning om huruvida kurser på ett visst område tidigare varit mer populära än andra, men man bör vara medveten om att söktrycket kan variera, av flera olika orsaker.


• Antalet ansökningar totalt en viss termin, antalet ST-läkare inom varje specialitet, hur länge dessa ST-läkare har tjänstgjort med mera är faktorer som alltid spelar in. Utbudet av andra kurser för ST-läkare som behandlar samma ämnesområden en viss termin påverkar också söktrycket till SK-kurserna.


• Dessutom händer det att kurser på samma område har olika turordning eller prioriterad målgrupp olika terminer, vilket förstås ändrar förutsättningarna.


• Det händer också att flera kurser på samma område går samma termin. Då finns fler kursplatser totalt och fler sökande kommer in.


• Alla siffror i dessa dokument gällde när den ordinarie antagningen avslutades. Därefter sker en del avhopp fram till kursstart, så det faktiska antalet månader som krävdes för en kursplats ändras ofta något.

Söktryck HT23

Söktryck VT23

Söktryck HT22

Söktryck VT22

Söktryck HT21

Söktryck VT21

Söktryck HT20

Söktryck VT20