Om ansökan och antagning till SK-kurser

Tidigare omdömen

Alla som deltar i en SK-kurs ska lämna in ett omdöme om kursen. Vi har här valt att publicera helhetsomdömet för varje kurs.


• I dokumenten nedan kan du se information om helhetsomdömena från de senaste terminerna. Uppgifterna bygger på inkomna enkätsvar och omdömet är ett genomsnittsvärde av dessa svar. Skalan är 1 till 6.

• Merparten av alla SK-kurser håller en mycket hög kvalitet sett utifrån de enkätsvar vi får in.

• När en kurs får ett lägre helhetsomdöme kan det bero på flera saker. Sammansättningen av deltagare kan ha inverkan på kursen. Till exempel kan en kurs som vänder sig till flera olika specialiteter upplevas olika beroende på specialitet. Men sammansättningen kan även bidra till positiva effekter.

• En SK-kurs planeras i mycket god tid och det kan hända att de föreläsare som ska delta plötsligt får förhinder eller blir sjuka. Sker detta med kort varsel kan kursen påverkas fastän kursgivarna gör sitt bästa för att åtgärda detta. Det kan ibland återspeglas i kursomdömena.

• Andra kurser vänder sig till små specialiteter. Förkunskaperna kan då variera stort mellan deltagarna, vilket också kan påverka omdömet.

Helhetsomdömen HT 2020

Helhetsomdömen VT 2020

Helhetsomdömen HT 2019

Helhetsomdömen VT 2019

Helhetsomdömen HT 2018

Helhetsomdömen VT 2018

Helhetsomdömen HT 2017

Helhetsomdömen VT 2017