Om ansökan och antagning till SK-kurser

Tidigare omdömen

Alla som deltar i en SK-kurs ska lämna in ett omdöme om kursen. 


I dokumentet nedan kan du se information om helhetsomdömen. Uppgifterna bygger på inkomna enkätsvar och omdömet är ett genomsnittsvärde av dessa svar. Skalan är 1 till 6.


Helhetsomdömen snitt HT22

Helhetsomdömen snitt VT22