Om ansökan och antagning till SK-kurser

Förenklade antagningsregler inför kursåret 2024

Socialstyrelsen vill redan nu informera om att vi har påbörjat ett förenklingsarbete gällande antagningsreglerna för SK-kurserna.

Detta innebär bland annat att vi arbetar med att avskaffa prioriteringsgrupperna till antagningsomgången höstterminen 2023 (inför kurserna som går vårterminen 2024).

Planen är att du som ansöker endast skall prioriteras utifrån tjänstgöringstid (utifrån rak eller omvänd turordning) samt utifrån eventuella prioriterade målgrupper på respektive kurs. Tanken är alltså att antagningen inte längre skall påverkas av eventuella tidigare specialistkompetensbevis.