Om ansökan och antagning till SK-kurser

Förenklade antagningsregler inför kursåret 2024

Socialstyrelsen har påbörjat ett förenklingsarbete gällande antagningsreglerna för SK-kurserna.

Detta innebär att vi på försök avskaffar prioriteringsgrupperna till antagningsomgången höstterminen 2023 (inför kurserna som går vårterminen 2024).

Du som ansöker prioriteras endast utifrån tjänstgöringstid (utifrån rak eller omvänd turordning) samt utifrån eventuella prioriterade målgrupper på respektive kurs. Antagningen påverkas alltså inte längre av eventuella tidigare specialistkompetensbevis.

Detta sker på försök, och Socialstyrelsen utvärderar därefter huruvida denna regel skall tas bort permanent.