Om ansökan och antagning till SK-kurser

Vem kan ansöka?


Du kan ansöka om plats på en SK-kurs om du:


- har svensk läkarlegitimation, det vill säga har fått ett beslut om läkarlegitimation

och

- genomgår specialiseringstjänstgöring (ST) i Sverige vid ansökningstillfället*, det vill säga är under handledning och har ett individuellt utbildningsprogram (inom en av Socialstyrelsens i föreskrift reglerade specialiteter).


* Efter ansökningsperiodens stängning gör vi en kontroll och återkallar ansökningar från de sökande som då inte längre genomgår specialiseringstjänstgöring.

OBS! Det som står ovan är föreskriftens definition av en ST-läkare. Det är den Socialstyrelsen går efter. Vi går inte efter vilken anställningsform du har. Den som är anställd som t.ex. underläkare eller vikarie kan också ansöka om plats på SK-kurser, så länge vederbörande innehar svensk legitimation, handledare och utbildningsprogram. Vad du har för anställning är en fråga mellan dig och din arbetsgivare och inget vi lägger oss i!